Hand & pols

De Malletvinger

Wat is een malletvinger ?

malletvingerEen malletvinger ontstaat meestal door een klap op de top van een gestrekte vinger. Dit kan voorkomen bij het vangen van een bal, of bij het stoten van de vinger tegen de rand van de tafel. Ook bij een snijverwonding bovenop de vinger kan een malletvinger ontstaan.
De strekpees van het laatste kootje scheurt af, waarbij ook een stukje bot mee kan afscheuren. (figuur):

 

MalletvingerKlachten

Bij een malletvinger kunt u zelf niet meer het laatste vingerkootje strekken.  De top van de vinger hangt omlaag en er is een zwelling over het gewricht (zie figuur). Indien u het kootje tracht op te duwen geeft dit meestal pijn

 

Behandeling

MalletvingerAls er geen open wond is en er is geen stukje bot afgescheurd, dan wordt het laatste vingerkootje in overstrekte stand gespalkt. Deze spalk moet gedurende 6 tot 8 weken blijven zitten. Zie onderstaande foto:

Deze spalk laat een beweging toe van het proximale vingergewricht, maar houdt het distale vingergewricht in een onbeweeglijke stand zodat de strekpees terug kan genezen.Na de achtste week mag de spalk korte tijd afgedaan worden om te oefenen (ongeveer 10 minuten), daarna moet de spalk er weer omheen. De tijdsduur dat de vinger uit de spalk mag, wordt geleidelijk aan opgevoerd. Na ongeveer twee tot vier weken hoeft de spalk alleen nog maar 's nachts gedragen te worden.

De totale behandeling zal ongeveer drie tot vier maanden in beslag nemen.

LET OP: Het is zeer belangrijk dat de vinger niet te vroeg uit de spalk gehaald wordt. De pees kan dan gemakkelijk opnieuw afscheuren.

Wanneer het afgescheurde stukje bot erg groot is, of wanneer er een open wond is, dan moet er geopereerd worden. De chirurg zal dan proberen het losgeraakte stukje bot vast te zetten, en de afgescheurde pees te hechten. De behandeling is na de operatie vrijwel hetzelfde als wanneer er niet geopereerd wordt.

 

Mogelijke complicaties.

  • Ondanks goede operatieve of niet-operatieve behandeling bestaat er een reële kans dat de pees niet terug vastgroeit. Indien dit blijvende pijn geeft, ligt de enige oplossing dan vaak in het chirurgisch vastzetten van het distale vingergewrichtje (= artrodese). In tegenstelling tot wat men zou denken, geeft deze operatie zeer weinig beperking in het gebruik van de vinger.
  • Bij een langdurig bestaande, niet behandelde malletvinger kan op den duur een swanneck (zwanenhalsmisvorming) ontstaan. (zie hiervoor patiëntenfolder)