Heup

Wat is een totale heupprothese?

Artrose en heupprothese

De heup is een gewricht dat bestaat uit een bol (femurkop) die draait in een pan (acetabulum). Daardoor kan de heup draaien in vele richtingen. De bol en de kop zijn bedekt met kraakbeen. Dit kraakbeen werkt als een schokdemper en beschermt het bot.

Artrose kan in belangrijke mate een vlotte en normale functie van een heupgewricht aantasten. Artrose tast het gezonde kraakbeen van het gewricht aan waardoor het kraakbeen verdwijnt en er een pijnlijk bot-tegen-bot contact ontstaat in het gewricht van de heup. Het zorgt voor pijn, stijfheid, zwelling en een gedaalde beweeglijkheid van het gewricht. De pijn en aantasting variëren echter van persoon tot persoon. Initieel worden de eerste symptomen van artrose ter hoogte van de heup wat genegeerd. Gaandeweg worden echter dagdagelijkse zaken zoals wandelen, autorijden, lang staan en zitten meer en meer pijnlijk en moeilijk.

ArtroseIn het begin kunnen kinesitherapie, pijnstillers, oefeningen of een kruk de symptomen wat milderen. Als deze therapieën echter falen kan een HEUPPROTHESE een aangewezen oplossing zijn om de beweeglijkheid van de heup te herstellen en de pijn weg te nemen. Een heupprothese is op heden een uiterst succesvolle ingreep. De eerste prothese werd meer dan 40 jaar geleden geplaatst en sindsdien zijn miljoenen patiënten door deze techniek geholpen.

Er bestaan verschillende types heupprothesen. Niet ieder type prothese is voor uw probleem aangewezen. Er worden 2 grote groepen prothesen onderscheiden. Uw arts zal in uw specifiek geval uitmaken welk type prothese voor uw probleem het meest aangewezen is.

Vooreerst hebben we de klassieke protheses. Onder deze klassieke protheses hebben we de protheses zonder cement (ingroei prothesen) en de gecementeerde prothesen (met botcement). Af en toe worden er ook combinaties gebruikt.

Daarnaast hebben we een nieuw type van prothese: de resurfacing .Dit type prothese komt enkel in aanmerking voor jonge patiënten. Hier wordt de heupkop niet weggenomen en vervangen. Hier wordt enkel het slechte kraakbeen van de kop weggenomen en niet de hele kop. De kop wordt dan bedekt met een nieuwe metalen kop. Dit type ingreep wordt de resurfacing genoemd.

De vervanging van een heupgewricht door een kunstheup (een prothese) is een zeer veel voorkomende operatie. Toch is dergelijke operatie geen kleinigheid. Zij vergt een correcte technische plaatsing door een ervaren chirurg om u een goed resultaat te kunnen beloven. Tevens gaat zij gepaard met een revalidatie die ook van u wilskracht en inzet verwacht.

Na de ingreep zal de pijn die u voor de operatie had vrijwel altijd verminderd of zelfs verdwenen zijn. Na ongeveer 1 jaar is het overgrote deel van de patiënten zeer tevreden en voelen zij zelfs de geopereerde heup helemaal niet meer.