Heup

Revalidatie na het ontslag uit het ziekenhuis

Er zijn 3 mogelijkheden na ontslag uit het ziekenhuis.

 • U revalideert verder bij u thuis of in een privaat kabinet van een kinesist
 • U komt ambulant verdere oefenen in het revalidatiecentrum van ons ziekenhuis met verblijf thuis. De verdere oefeningen gaan door op de dienst revalidatie, 2e verdieping,  van campus H. Hart,  met de kinesist en de ergotherapeut die u tijdens uw verblijf reeds behandelden.
  Telefoonnummer kinesist: 059 55 72 29 (Shirley Vanhaecke).

  Indien nodig kan u ook de sociale dienst (059 55 74 40) van het ziekenhuis aanspreken voor thuishulp: warme maaltijden / poetshulp / familiehulp.
 • U gaat naar een hersteloord of revalidatiecentrum (ambulant of verblijvend).
  Indien u na het ziekenhuisverblijf verder wenst te revalideren in een hersteloord of revalidatiecentrum (Ter Duinen, BZIO, …)
  dient dit op voorhand aangevraagd te worden. Dit gebeurt best in samenspraak met de sociale dienst van het ziekenhuis.
  (telefoon 059 55 74 40)