Heup

De operatie

Na de ingreep

Vanaf de eerste dag na de ingreep wordt gestart met de revalidatie. Deze geschiedt onder leiding van deskundige kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

De pijn na de operatie wordt onder controle gehouden met een pijnpomp zodat de eerste dagen niet pijnlijk zijn. Met deze pijnpomp kan u uzelf de nodige pijnstliing toedienen in functie van de pijn die u voelt. Deze pomp wordt verwijderd na 2 dagen en dan af wordt voor de pijnstilling overgeschakeld op (bruis)tabletten. Ook het infuus wordt verwijderd zodat wat intensiever kan geoefend worden.

De beweeglijkheid en het versterken van de spieren zal stap voor stap worden opgedreven. Het is belangrijk dat u regelmatig oefent, ook tijdens de momenten dat er geen kinesist aanwezig is. Hoe meer u oefent, hoe sneller u vooruitgang boekt in beweeglijkheid en kracht.

Het stappen met de krukken en enkele andere oefeningen worden al op voorhand aangeleerd tijdens de tweede infosessie. De dag van de opname wordt alles nog eens herhaald.

Uw ziekenhuisopname wordt gepland op 1 week. Na deze periode bent u in staat om:

  • met twee krukken zelfstandig rond te stappen
  • zelf in en uit bed te komen
  • uzelf te wassen en te kleden
  • en indien nodig met een kruk zelfstandig trappen te doen