Heup

De operatie

Voorbereiding van de operatie

De inschrijving

Nadat in overleg met de heupchirurgen beslist werd om een heupprothese te plaatsen dient u een kamer in het ziekenhuis te reserveren.

Het ziekenhuis AZ Damiaan biedt de mogelijkheid om u voorafgaandelijk (dus vóór de dag van opname) te laten inschrijven.  Tijdens dit voorafgaandelijk gesprek kan op een optimale wijze informatie verschaft worden met betrekking tot uw kamerkeuze en de kostprijs van uw verblijf. Via de prijssimulator, in het ziekenhuis beschikbaar, kan de te verwachten kostprijs voor de plaatsing van de heupprothese bepaald worden afhankelijk van het gekozen kamertype. Tevens krijgt u hierdoor een beeld van het te verwachten persoonlijk aandeel betreffende de prothese zelf. Dit is het deel van de kostprijs van de heupprothese dat niet terugbetaald wordt.

Het ziekenhuis vraagt u dan ook met aandrang om van deze voorinschrijving gebruik te maken.  Zodoende kunnen de administratieve formaliteiten op de dag van de opname tot een minimum herleid worden.

De dienst inschrijvingen is open:

  • maandag tot vrijdag: van 07 tot 19 uur
  • zaterdag : van 08 tot 12 uur

De dag van de opname meldt u zich aan de dienst inschrijvingen in de inkomhal.

De dienst inschrijvingen is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren op het nummer (059)55 74 50.

Indien er wijzigingen zijn i.v.m. de geplande opname, zouden we het erg op prijs stellen, dat u dit meldt aan de dienst inschrijvingen en aan het secretariaat van Dr. Hendrix (059)55 71 15.

JOINT-CARE® programma binnen het AZ Damiaan

De dienst orthopedie van het AZ Damiaan werkt met het JOINT CARE ® programma voor zijn heup en knieprothese chirurgie. De heupchirurgen houden eraan u in te schakelen in dit JOINTCARE ® programma. Het programma is echter niet verplicht te volgen. De bedoeling is u maximaal te informeren en te begeleiden bij uw heup ingreep. Dit zowel vóór, tijdens als na uw ziekenhuisopname.

Dit zal gebeuren door:

  • begeleiding door een deskundig team
  • uitgebreide informatie over de ingreep en de revalidatie gedurende infosessies
  • strikte planning van de ziekenhuisopname
  • strikte planning van de noodzakelijke nazorgen
  • intensieve samenwerking tussen de orthopedisch chirurg, de huisarts, het verpleegkundig team, de kinesist, de ergotherapeut en de sociale dienst
  • revalidatie samen met andere patiënten

Joint CareHet is de ervaring van Dr. Hendrix en Dr. de Geest dat een goed geïnformeerde patiënt rustiger is, beter revalideert en minder pijnstillers nodig heeft dan een patiënt die het programma niet gevolgd heeft.

Ter gelegenheid van de consultatie werd  beslist tot het plaatsen van een TOTALE HEUPPROTHESE. Er werd een operatiedatum afgesproken. Deze datum werd genoteerd in een ZORGENMAP, alsook twee data van infosessies waarop u verdere informatie over uw heupingreep zal ontvangen.

Het belangrijkste van het JOINT CARE ® programma is dat u er nu niet helemaal alleen voor staat, doch gesteund en geholpen wordt door ervaren mensen. U wordt op dezelfde dag geopereerd als andere patiënten die eveneens een nieuwe heup nodig hebben en u doorloopt samen de hele revalidatie binnen het ziekenhuis.
Wij garanderen u dat uw ingreep volgens de beste technieken en de best mogelijke zorgen zal worden uitgevoerd. De gebruikte implantaten zijn van een hoogstaande kwaliteit. Het orthopedisch team heeft een uitgebreide ervaring in de prothese-chirurgie.