Heup

Revalidatie in het ziekenhuis

Het hoofddoel van de revalidatie na plaatsing van de T.H.P. is drievoudig

  • het herwinnen van de beweeglijkheid van de heup.
  • het herwinnen van de spierkracht in de heup.
  • het herwinnen van uw zelfstandigheid.

Onze grootste bekommernis is de luxatie-preventie. Dit is het voorkomen van de ontwrichting van de heupprothese juist na de operatie.

Luxatie (of : ontwrichting) van de heup kan veroorzaakt worden door:

  • overdreven flexie van de heup (plooien).
  • overdreven adductie van de heup (benen kruisen).
  • overdreven endorotatie van de heup (het been met de T.H.P. naar binnen draaien).

Of in mensentaal: probeer van niet overdreven te plooien in de heup. Vermijd om het geopereerde been teveel naar binnen te draaien.

Na 1 week zal u in staat zijn om:

  • zelf in en uit bed te stappen
  • vlot te stappen met 2 krukken
  • korte afstanden te doen met 1 kruk
  • trappen te doen.

Uiteraard bent u na 1 week nog niet volledig gerevalideerd. Daarom is verdere kinesitherapie thuis of in een herstel- of revalidatiecentrum noodzakelijk.

Indien u na uw opname verder wenst te revalideren in een hersteloord, kan dit na overleg met de sociale dienst van het AZ Damiaan door hen geregeld en afgesproken worden.