Knie

Totale knieprothese

Enkele belangrijke aspecten bij de ingreep

1. Antitrombose kousen

WAAROM MOET U ANTITROMBOSE KOUSEN DRAGEN?

Door uw operatie zijn uw spieren van uw benen niet meer actief. Hierdoor verloopt de bloedcirculatie in uw benen trager dan normaal en kan dit leiden tot het vormen van bloedklonters in uw aders. Deze bloedklonters kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van trombose. Deze kousen spannen goed aan en zorgen er bijgevolg voor dat de aders van uw benen ondersteund worden en de bloedcirculatie bevorderd wordt. Ook flebitis (aderontsteking) wordt hierdoor voorkomen.

HOE LANG EN WANNEER MOET U ANTITROMBOSE KOUSEN DRAGEN ?

Het is belangrijk dat u de kousen tot ongeveer zes weken na de operatie draagt, zowel overdag als 's nachts.

WANNEER WORDEN DE ANTITROMBOSE KOUSEN AANGEMETEN ?

De dag vóór uw operatie worden de antitrombose kousen door een verpleegkundige aangemeten. Indien u over persoonlijke antitrombose kousen beschikt van uw vorige operatie(s), mag u deze meebrengen bij opname in het ziekenhuis.

2. Ontharing van de operatiestreek

Aanwezigheid van lichaamshaar in de operatiestreek kan leiden tot het ontstaan van infecties na uw operatie. Daarom wordt vóór de ingreep het te opereren been door een verpleegkundige onthaard met een ontharingscrème.