Knie

Totale knieprothese

De operatie en het ziekenhuisverblijf

De operatie zelf duurt doorgaans ongeveer anderhalf uur. Na de ingreep  verblijft u ongeveer 2 à  3 uur op de ontwaakkamer (recovery). Nadien komt u terug naar uw kamer.  In sommige gevallen kan de anesthesist het raadzaam achten dat u een tijdje verblijft op de afdeling intensieve zorgen ( H.C.U. = High Care Unit) om in de periode na de operatie uw hart en longen beter te kunnen volgen.

Vanaf de eerste dag na de ingreep wordt gestart met de revalidatie. Deze geschiedt onder leiding van deskundige kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

De pijn na de operatie wordt onder controle gehouden met een pijnpomp zodat de eerste 2dagen niet te pijnlijk zijn. Deze pomp wordt verwijderd na 2 dagen, daarna wordt overgeschakeld op pijnstilling met (bruis)tabletten. Vanaf die dag worden de oefeningen wat intensiever.

Tijdens de revalidatie na uw TKP zijn 4 dingen belangrijk de eerste week (= tijdens opname) :

  •  plooien (flexie) van de knie: beoogde doel is 90°
  •  goede strekking van de knie (= extensie)
  •  goed gangpatroon met 1 kruk
  •  zelfstandigheid (trap,…)

De beweeglijkheid en het versterken van spieren zal daarna stap voor stap worden opgedreven.

Het is belangrijk dat u regelmatig oefent, ook tijdens de momenten dat er geen kinesist aanwezig is. Hoe meer u oefent, hoe sneller u vooruitgang boekt in beweeglijkheid en kracht.

Uw ziekenhuisopname wordt gepland op 10 dagen. Na deze periode bent u in staat om:

  • met één ( of 2 ) kruk (ken zelfstandig rond te stappen
  • zelf in en uit bed te komen
  • uzelf te wassen en te kleden
  • zelfstandig trappen te doen