Knie

Letsel mediale band

Anatomie

De mediale band is een gewrichtsband dewelke zich situeert aan de binnenzijde van de knie.

Hij loopt in staande houding verticaal vanaf het dijbeen naar het scheenbeen. De mediale band bevat een oppervlakkig gedeelte en een dieper gelegen gedeelte.

Enkel het dieper gelegen gedeelte komt in rechtstreeks contact met het gewricht zelf.

Oorzaak van blessure

Kwetsuren aan de mediale band worden veroorzaakt door gebeurtenissen waarbij het onderbeen naar buiten wordt geduwd ten opzichte van het bovenbeen.

Bij sport gaat het veelal om een "balblokkage" waarbij twee spelers de bal inklemmen tussen hen in en waarbij bij één speler het onderbeen naar buiten wordt getrokken.

Het kan ook gebeuren bij ski-ongevallen waarbij de knie op de skilat naar binnen wordt geplooid.

 

Symptomen

Dikwijls wordt een kleine krak gevoeld.
Meestal treedt een weinig vocht op enkele uren na het ongeval. Een letsel aan de mediale band is in het begin erg pijnlijk. Elke beweging waarbij de band onder spanning wordt gebracht doet pijn. Meestal situeert de ergste pijn zich ter hoogte van het proximale (bovenste) gedeelte van de mediale band op zijn "footprint" ter hoogte van het dijbeen. Omwille van de pijn is het veelal moeilijk om de knie helemaal te strekken -r- Wij spreken dan van een extensieverlies. Ook het plooien van de knie (flexie) is dikwijls beperkt.

 

 Klinisch onderzoek

Uit de ondervraging kan reeds veel worden opgemaakt.
Een "valgustrauma" waarbij het onderbeen naar buiten wordt gebracht ten opzichte van het dijbeen is dikwijls de oorzaak. Er is ook drukpijn op de bovenste insertie van de mediale band ter hoogte van het dijbeen (meestal). Minder frequent ook over het onderste gedeelte van de mediale band.
Als de dokter het been naar buiten brengt ten opzichte van het bovenbeen geeft dit erg veel pijn en wordt een kleine klik gevoeld. Een weinig vocht.
Dikwijls kan de knie moeilijk worden gestrekt en/of geplooid.

 

Gradatie

We verdelen de letsels aan de mediale band in 4 graden. Eigenlijk zijn ze een indeling die wijst op de ernst van het letsel. Minst erge (graad I) en meest erge (graad IV: ook letsel ter hoogte van het kapsel).

 

Behandeling

Klassiek gesproken moet het letsel van de mediale band genezen door te rusten.
Om de rust te optimaliseren zal in het begin dikwijls een korte episode gips worden gegeven gevolgd door een aangepaste ondersteunende brace.

Van zodra de pijn dit toelaat mag het lidmaat echter worden bewogen waarbij moet worden gezorgd dat de kniebewegingen mooi "in de as" gebeuren. Op deze wijze zal het letsel geleidelijk aan verbeteren. Lopen is dikwijls snel mogelijk (na enkele weken).

Bewegingen waarbij de mediale band in actie komt zoals bij contactsporten doen echter veelal gedurende een tweetal maand pijn!
Dit betekent dan ook een vrij lange periode waarin je niet kan sporten. Indien na enkele weken blijkt dat de bewegingen onvoldoende blijven kan het zijn dat de dokter een reeks kinesitherapie voorschrijft.
Indien het letsel meer dan zes weken oud is en teveel pijn blijft doen kan eventueel een plaatselijke infiltratie worden gegeven.

De bedoeling is op deze plaats de ontstekingsreactie te verminderen zodat de pijn sneller afkoelt. Het geven van deze infiltratie te snel na het ongeval is niet aan te raden.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk blijken, indien de last persisteert gedurende meerdere maanden, het littekenweefsel ter hoogte van de gekwetste mediale band operatief te verwijderen.
Dit is evenwel zeldzaam het geval.