Voet & enkel

De Achillespees

Wat is het ?

De achillespees is de dikste en sterkste pees van het menselijk lichaam. Hij
bevindt zich achteraan in het onderbeen en zit vast op de hiel. Zijn belangrijkste
functie is het afduwen van het lichaam bij het stappen.

pdf Praktische informatiegids downloaden

Hoe scheurt een achillespees ?

Ondanks zijn sterkte komt een ruptuur ervan toch frequent voor. Het treedt vooral op bij alle situaties van hevige, plotse krachtinspanning, zoals bij het sporten.

Bij een achillespeesruptuur ontstaat een hevige pijn laag achter op de kuit of enkel, die vergelijkbaar is met de pijn bij een spierscheur. Sommige patienten beschrijven een warmtegevoel thv de achillespeesregio welke omhoog trekt naar de kuit. Klassiek is het verhaal dat de patiënt achterom kijkt omdat hij het gevoel had dat er iemand hard tegen zijn onderbeen trapte maar vervolgens tot de ontdekking komt dat er niemand was. Lopen lukt daarna meestal niet of nauwelijks meer. Het is echter ook mogelijk dat men na enige rust nog wel kan lopen en er relatief weinig hinder van ondervindt. Alhoewel dit laatste eerder uitzondering dan regel is kan dit een verklaring zijn voor het feit dat sommigen
pas na enkele dagen naar hun huisarts of spoedopname gaan omwille van eenzeurende aanhoudende pijn in de "achillespees".

 

Hoe stelt men de diagnose ?

Door een eenvoudig klinisch onderzoek kan de arts meestal vaststellen dat er een scheur is in de pees. Vaak kan men een onderbreking voelen. Bij twijfel over de diagnose wordt een echografie verricht.

 

De behandeling

De niet-operatieve behandeling

Bij de niet-operatieve behandeling wordt de voet in strekstand (spitsstand) gehouden met behulp van een gips. De spitsstand van de
voet zorgt ervoor dat de gebroken peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen en er bij de genezing geen groot defect overbrugd hoeft te worden.

Deze behandeling geeft goede kansen op genezing, doch vereist een relatief lange periode van gips en heeft een grotere kans op opnieuw
optreden van een scheur bij belasting. Om deze redenen wordt deze behandeling enkel uitgevoerd bij patiënten bij wie een operatie niet mogelijk is (door bvb slechte algemene gezondheidstoestand)

De operatieve behandeling

Bij de operatieve behandeling wordt via een insnede over de gescheurde achillespees de beide uiteinden aan elkaar gehecht. Dit gebeurt dmv
stevige draden die de pees zijn oorspronkelijke vorm en lengte zoveel mogelijk teruggeven. Vervolgens wordt ook de peesschede gesloten
alsook de huid. Deze behandeling heeft als voordeel dat er reeds na een 2-tal weken kan gestart worden met het belasten van de pees, zonder dat daarbij een grote kans bestaat op opnieuw afscheuren van de pees.

 

Na de operatie

  •  Week 1 en 2 : Na de ingreep wordt een open gips aangelegd waarbij de voet in lichte spitsstand wordt geplaatst. Dit gips wordt na een aantal dagen op de consultatie vervangen door een gesloten gips in polyester. Gedurende de eerste 2 weken wordt er niet gesteund op het geopereerde been en dient u te stappen met 2 krukken. Eventueel dienen er dagelijks  inspuitingen gegeven te worden tegen flebitis.
  • Week 3 en 4 : 2 weken na de ingreep wordt het gips en de hechtingen verwijderd. Van nu af aan mag er gesteund worden op het been dmv van een speciale brace met instelbare scharnier (zie foto). Deze brace heeft een ronde zool die het stappen in het begin makkelijker maakt. De arts zal u uitleggen hoe u elke 2 weken de scharnier moet aanpassen zodat er meer en meer beweging in de enkel komt. Op die manier wordt de achillespees geleidelijk aan meer en meer belast, zodat met deze behandelingsmethode de pees sterker wordt gemaakt gedurende het genezingsproces. Een bijkomend voordeel van deze brace is dat de kuitspieren geoefend worden.
  •  Week 5 tot 10 : Gedurende deze periode wordt de achillespees meer en meer belast. U zal opmerken dat er nog steeds een belangrijke zwelling over de achterzijde van het been is. Dit is normaal en kan nog verschillende maanden duren. Vanaf nu mag er ook begonnen worden met fietsen en zwemmen. Voor andere sporten dient nog gewacht te worden tot 3 maand na de ingreep.
  • 6 a 8 weken na de ingreep wordt een controle consultatie gepland. Eventueel wordt er een echografie uitgevoerd door de arts om te zien of er een goede heling van de achillespees optreedt. Ook wordt de omtrek van de kuitspieren gemeten. Zo nodig wordt een voorschrift meegegeven voor kinesitherapie.
  • Na week 10 mag de brace afgelaten worden. Vanaf nu mag met gewoon schoeisel gestapt worden. Meest comfortabel is het echter indien een sportschoen gedragen wordt.
  • 3 maand na de ingreep. Op de consultatie wordt gecheckt of er een goede genezing is van de achillespees. Zo dit het geval is, mag vanaf heden begonnen worden met  recreatieve sporten. Dit gebeurt in samenspraak met de arts en de kinesist die u zullen uitleggen hoe een trainingsschema op te stellen. U zult merken dat de geopereerde achillespees wat blijvende zwelling kan vertonen. Dit is door inwendige littekenvorming en is normaal na een scheur. In principe is de pees na volledige genezing even sterk als een normale
    achillespees. Voor het hervatten van competitieve belastende sporten dient evenwel 6 maand gewacht te worden.