Heup

Veel gestelde vragen

Vraag 1:

Wat zijn de mogelijke verwikkelingen na de ingreep?

Een mogelijke verwikkeling ( complicatie ) is tromboflebitis/trombose van het geopereerde been.

Een risico op trombose is er bij elke ingreep aan de onderste ledematen. Dit risico kan echter zeer sterk verminderd worden, doch niet uitgesloten, door een aantal maatregelen:

  • dagelijkse injectie onder de huid eerste weken met speciale bloedverdunner
  • speciale kousen (TED-kousen) om flebitis te voorkomen
  • veel bewegen, reeds van de eerste dag na de ingreep

Luxatie of ontwrichting kan zeldzaam voorkomen in de eerste weken na de operatie. Na die periode is het kapsel van de nieuwe heup doorgaans voldoende genezen.

Een luxatie treedt meestal op als gevolg van een verkeerde beweging. Het gebeurt plots en is meestal pijnlijk. U moet weer eventjes in slaap om de heupprothese weer in de kom te plaatsen. Dit wil echter niet zeggen dat uw prothese ‘slecht’ is. Na een dag rust mogen de oefeningen opnieuw gestart worden. Uiteraard met extra aandacht voor de gevaarlijke bewegingen. In feite is het voor iedereen met een heupprothese aan te raden om extreme bewegingen te vermijden zoals diep hurken en met de benen gekruist zitten.

Een andere verwikkeling is een infectie ter hoogte van de wonde. Om dit te voorkomen krijgt u voor, tijdens en na de ingreep preventief antibiotica. De wonde zal dagelijks nagezien worden door een  verpleegkundige van de dienst.

Ook lang na de ingreep is het optreden van een ontsteking ter hoogte van het heupgewricht nog mogelijk. Soms is dit het gevolg van een ontsteking van elders in het lichaam (keelontsteking, urineweginfectie, ..) die zich op het heupgewricht zet. Van zodra een ontsteking aanwezig is elders in het lichaam dient u de huisarts te verwittigen om de kans op verspreiding van de bacterie naar de heup te vermijden.

Ook als u een tand moet laten trekken , of er een ingreep aan de tanden dient te gebeuren is het raadzaam van de dag voor, de dag zelf en na de ingreep antibiotica te nemen. Spreek erover met je huisarts/ tandarts.

Een zenuwletsel is zeer zeldzaam en kan het gevolg zijn van een elongatie (= het uitrekken) van de zenuw als gevolg van de operatie. Zenuwletsels genezen traag en soms niet volledig.

Soms kan er ook een lengteverschil voelbaar zijn tussen de 2 benen na het plaatsen van een THP.
Uiteraard zal de chirurg er naar streven dat uw benen na de ingreep even lang zijn. Soms is de heup door de artrose echter zo uitgesleten, dat het been vóór de ingreep korter was. Door de operatie wordt het been terug op zijn oorspronkelijke lengte gebracht. Soms wordt dit in het begin als een te lang been ervaren.
Daarnaast kan het tijdens de operatie soms nodig zijn om het been een beetje te verlengen om voldoende spanning op de spieren te krijgen zodat de heupprothese niet kan ontwrichten. Een verschil in lengte van meer dan een halve cm is echter uitzonderlijk. Dit wordt doorgaans opgelost door een inlegzooltje in de andere schoen.

Vraag 2:

Een prothese gaat maar 10 jaar mee en dan kan er niets meer gedaan  worden.

Uit studies blijkt dat de gemiddelde 10 jaars overleving van een heupprothese 95% is. Dit wil zeggen dat na 10 jaar nog 95 op 100 van de patiënten met een nieuwe heup nog steeds hun eerste prothese hebben.
Als een prothese loskomt kan er nog steeds een nieuwe prothese geplaatst worden, revisie genoemd.

Vraag 3:

Hoelang moet ik kinesitherapie volgen?

Meestal is 2 maand voldoende, doch dit is sterk verschillend van persoon tot persoon. Een goed advies is dat u moet kunnen stappen zonder krukken en zonder manken over ongeveer 50 tot 100 meter. Vanaf dan kan u zelf verder oefenen en de spieren versterken.

Zolang u blijft manken is verder kinesitherapie nuttig. De dokter zal u dit meedelen.

De meeste patiënten voelen na 6 maand hun prothese niet meer en hebben volledig hun normale functie herwonnen.

Vraag 4:

Wanneer mag ik fietsen / autorijden?

De hometrainer mag vanaf de 2e week. Zet het zadel echter voldoende hoog zodat de heup niet teveel moet plooien. Met fietsen op straat en autorijden wordt best 6 weken gewacht.

Vraag 5:

Hoelang verblijf ik in het ziekenhuis?

De normale verblijfsduur is 1 week.
Dan bent u in staat om zelf in en uit uw bed te stappen, te stappen met 2 krukken, zelf naar het toilet te gaan en trappen op en af te gaan . De meesten kunnen ook reeds korte afstanden gaan met 1 kruk.

Vraag 6:

Hoe lang duurt de operatie?

Het steevast antwoord daarop is: de tijd die nodig is om het perfect te doen. Normaal gezien duurt het plaatsen van een totale heupprothese anderhalf uur.

Vraag 7:

Hoelang moet ik de krukken gebruiken?

Dit hangt af van het herstel van de spierkracht na de operatie. De meeste patiënten zullen nog tijdens hun ziekenhuisverblijf al enkele stappen met 1 kruk kunnen zetten.

Na gemiddeld 3 weken lukken de eerste stappen zonder krukken. Om vlot zonder krukken te wandelen is toch meestal 3 maand nodig. Maak er geen sport van om zo snel mogelijk zonder krukken te stappen. Eén misstap en een val kunnen lelijke gevolgen hebben. Daarom is het de eerste 6 weken aangeraden om buitenshuis en op moeilijk begaanbare plaatsen en oneffen terrein nog 1 kruk te gebruiken.

Vraag 8:

Hoe groot is het litteken?

Binnen het AZ Damiaan worden heupprothesen geplaatst vai een mini-invasieve techniek. Dit wil zeggen met een minimale insnede en minimale weefselschade.
Het is echter evident dat bij meer zwaarlijvige personen een iets grotere incisie nodig is dan bij magere patiënten. Hoe dan ook is litteken nagenoeg steeds kleiner dan 10 cm voor een THP en ongeveer 15 cm voor een resurfacing.

Vraag 9:

Hoelang moet ik opletten voor luxatie (ontwrichting) van de T.H.P?

In principe kan u na 6 weken weer gemakkelijk bewegen. Het gevaar voor luxatie vermindert naarmate de spieren rond de T.H.P. sterker worden. Dit is nagenoeg altijd het geval na 6 weken.

Daarom mag u na 6 weken:

  • opnieuw autorijden en fietsen
  • opnieuw op je zijde slapen zonder kussen tussen de benen
  • de WC verhoger weglaten

Vermijd evenwel toch de extreme bewegingen zoals op de hurken zitten en de benen kruisen.

Omdat na 6 weken ook de bloeddoorstroming in de benen volledig hersteld is, mag er ook gestopt worden met de TED kousen en de spuiten in de buik (Clexane).

Vraag 10:

Kan ik op reis met het vliegtuig?

U kan zonder problemen op reis met het vliegtuig. Misschien moet u bij de controle vermelden dat u een heupprothese hebt. Soms zal men dit nog eens extra controleren met een metaaldetector. Een radiografie meenemen hoeft niet. Omdat tijdens een lange vliegtuigreis de benen dikwijls wat  zwellen, kan het soms raadzaam zijn tijdens de vliegtuigreis uw TED kousen opnieuw te dragen.