Knie

Totale knieprothese

Tien veel gestelde vragen

VRAAG 1: MEEST VOORKOMENDE VERWIKKELINGEN NA DE INGREEP?

De meest voorkomende verwikkeling is trombo-flebitis / trombose.

Dit risico is aanwezig bij elke operatieve ingreep ter hoogte van onderste ledematen. Om dit risico te verminderen krijgt u dagelijks een injectie onder de huid (Fraxiparine®) en kousen.

Veel bewegen (reeds van de eerste dag) vermindert het risico beduidend.
Daarnaast is het ook mogelijk dat een infectie optreedt ter hoogte van de wonde.
Om dit te voorkomen krijgt u op het ogenblik van de ingreep "preventief" antibiotica.
De wondverzorging gebeurt door de verpleegkundige van de dienst.
Koorts komt de eerste dagen na de ingreep frequent voor. Dit wijst eerder op inwendige bloeding dan op ontsteking.
Ook lang na de ingreep is het optreden van een ontsteking nog mogelijk bij ontstekingen op andere plaatsen in het lichaam (keelontsteking, longontsteking...)
Van zodra een ontsteking aanwezig is ergens in het lichaam, dient u de huisarts te contacteren om de kans op verspreiding van de bacterie naar de knie te vermijden.

VRAAG 2 : MIJN KNIE KLIKT ALS IK STAP.

U hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Dit is in 70% van de gevallen zo en is ook niet pijnlijk.

VRAAG 3: MIJN KNIE IS NOG GEZWOLLEN EN PIJNLIJK

Dit is mogelijk tot een 6 tal maanden na de ingreep. Indien de knie niet geleidelijk aan ontzwelt en minder pijn doet, dient te worden nagekeken hoe dit .
Meestal is dit door teveel activiteit. Hiervoor kan wat meer rust ingeschakeld worden, ijspacking toegepast en/of medicatie tegen zwelling ingenomen.

VRAAG 4: WANNEER MAG IK FIETSEN / AUTORIJDEN?

Van zodra u dit vlot kan, mag dit gebeuren.
Gemiddeld duurt het 6 weken vooraleer u terug buiten kan fietsen en autorijden.

VRAAG 5: HOE LANG BEN IK WERKONBEKWAAM NA DE INGREEP?

Dit is individueel zeer verschillend en hangt vooral af van de werkopdracht.
De dokter zal, zo nodig, het attest geven.

VRAAG 6: HOE LANG MOET IK KINESITHERAPIE VOLGEN?

Meestal is kinesitherapie tot een tweetal maand na de ingreep voldoende.
Bij teveel stramheid is het mogelijk dat de kinesitherapie langer moet worden gevolgd.. De dokter zal u dit mededelen.

VRAAG 7: WANNEER MAG IK IN BAD / DOUCHEN?

U mag in bad en in de douche een 3 tal weken na de ingreep.
Het is evenwel niet zeker dat u dit na 3 weken reeds praktisch zal kunnen verwezenlijken.
Op dat moment is het beter nog even te wachten vooraleer in het bad te stappen.

VRAAG 8: WELKE BEWEGING MOET IK VERMIJDEN MET DE KNIEPROTHESE?

U mag normale dagdagelijkse activiteiten doen zonder opgelegde beperking.
De knie zelf zal laten voelen wat wel kan en niet kan.
Toch is het duidelijk dat oefeningen waarbij wordt gesprongen en kort gedraaid tegen aangewezen zijn. Het is dus beter geen loopoefeningen meer te doen, geen balsporten.

VRAAG 9: HOEVER MOET MIJN KNIE PLOOIEN NA DE INGREEP?

Het belangrijkste na de ingreep is dat de knie goed strekt !
Het minimum aan plooien van de knie is 90°.
Meestal verbetert het plooien geleidelijk tot een 115° na de ingreep.
Eens de 90° plooien overschreden, gaat het verder herstel overigens gemakkelijker.

VRAAG 10: HOE LANG MOET IK MET KRUKKEN STAPPEN?

Het al dan niet gebruiken van een kruk heeft voor de knie zelf weinig belang.
De dokter schenkt er weinig aandacht aan.
Krukken zijn te gebruiken voor zover uzelf vindt deze nodig te hebben.
De kinesist kan u hierover informatie geven gezien hij goed weet hoever u staat in het herstel.