Joint Care®

Definitie

Vele mensen krijgen vroeg of laat problemen met de heup- of kniegewrichten. Dat kan gepaard gaan met chronische pijn, bewegingsbeperking en zelfs ingrijpende veranderingen in het dagelijkse leven.
Jaarlijks worden duizenden mensen geholpen met een gewrichtsvervanging door een prothese.
Het Joint-Care® programma is een internationaal ontwikkeld concept voor gewrichtsvervangende heelkunde.
In dit klinisch pad vormen onderlinge afstemming van protocollen, optimalisering van voorlichting en het bewerkstelligen van transmurale en multidisciplinaire samenwerking, de bouwstenen voor kwaliteit en efficiëntie in gewrichtsvervangende chirurgie

Principes

Groepsproces

Patiënten brengen vanaf opname tot ontslag de herstelperiode gezamenlijk door. De dynamiek die ontstaat in een groep mensen die dezelfde diagnose hebben en dezelfde behandeling kregen, draagt bij aan een voorspoedig herstel. De groep verblijft overdag in een living in comfortabele kleding, in speciale stoelen.

Patiënt is partner in het zorgproces

We gaan uit van het welzijn van de patiënt en niet het ziek zijn. De patiënt wordt actief betrokken in een uitgebreid voorlichtingstraject met voorlichtingsbijeenkomsten, voorlichtingsfilms en –presentaties. De aandoening, de behandeling ervan, de nazorg en verwachtingen daarover, krijgen continu de aandacht van alle zorgverleners. De verwachtingen van de patiënt en zijn zorgverleners worden met elkaar besproken.

De coach

De patiënt kiest  een coach. Dat kan de partner, een familielid of een goede kennis zijn. De coach wordt betrokken bij de voorlichting, de revalidatie van de patiënt en de vorderingen.. Eenmaal terug thuis kan de coach de begeleiding voortzetten.

Transmurale samenwerking

Een goed samenwerkingverband tussen geneesheerspecialist, de huisarts, de thuisverpleegkundige, de kinesitherapeut en de thuiszorg is van groot belang.
Al van bij de afspraak voor de ingreep wordt de huisarts betrokken. Het standaardiseren van de ligduur na een totale heup- of knievervanging is een belangrijk aspect van het programma. De wijze van nazorg moet dus al vóór de opname bekend zijn.

Hoe loopt het programma?

Voor de opname

Tijdens een consultatie beslissen arts en patiënt tot het plaatsen van een eerste totale heup- of knieprothese. De patiënt krijgt een zorgenmap mee. De patiënt vult een aantal documenten en vragenlijsten in. De patiënt gaat langs bij de huisarts die een patiëntenfiche invult en nagaat welke preoperatieve onderzoeken nodig zijn. Ook worden nu al de contacten gelegd voor hulpverlening na het ziekenhuisverblijf, bv. kinesitherapeut, thuishulp, e.a.

De patiënt wordt op een infosessie verwacht op donderdagnamiddag om13u30. Daar ontmoeten de patiënten en hun coaches voor het eerst hun medepatiënten van het programma. Zij krijgen er uitleg over de verdere voorbereidingen, het verblijf en de tijd na het ziekenhuisverblijf.

Verder is er een bezoek aan de dienst medische beeldvorming, het inoefenen van de kine- en ergooefeningen en gebeurt er een pre-operatief consult bij de anesthesist.

Het verblijf

De patiënt wordt in het ziekenhuis verwacht voor de ingreep in de derde week. De operatie van alle patiënten voor een knieprothese is gepland op dinsdag, van de patiënten voor een heupprothese is die gepland op donderdag.

Operatief technisch worden heupprothesen geplaatst via een specifieke techniek van minimale invasieve chirurgie. Dit wil zeggen met minimale insnede en letsels aan de weefsels. Dit heeft als voordeel:

  • beperken van het chirurgisch trauma
  • minder bloedverlies
  • verminderen van de postoperatieve pijn
  • vlottere en snellere revalidatie.

De groepsbehandelingen in de living starten voor de patiënten na een knieprothese op zaterdag, na een heupprothese op zondag. Het is voorzien dat alle patiënten op woensdag, na een gezamenlijke lunch in de cafetaria het ziekenhuis kunnen verlaten. De patiënten krijgen dagelijks een krantje met hun programma van de dag.

Nazorg

De meeste patiënten keren huiswaarts, sommige verkiezen nog een verblijf van enkele weken in een hersteloord of een revalidatiecentrum. Patiënten die naar huis gaan, kunnen voor ambulante behandeling verder terecht in ons revalidatiecentrum.

 

Dr. Backaert
knievervangende protheseheelkunde:
Dr. M. Backaert

 

Joint Care Groep

Joint Care Partner

Joint Care Samenwerking

Joint Care Opname

Joint Care Verblijf